Solucions elèctriques
per la nova indústria

Proveïm solucions elèctriques industrials com instal·lacions
elèctriques, disseny i fabricació d’armaris de potència i control
industrial, automatismes, robòtica i manteniment industrial.

Enginyeries
industrials

Treballem al costat d’enginyeries, naus o fàbriques per ajudar-los a desenvolupar els seus projectes industrials.

Empreses
industrials

També treballem per a tercers, és a dir: ajudem a les empreses a executar les instal·lacions elèctriques dels seus clients o productes.

Administracions
públiques

Duem a terme projectes per a diferents administracions públiques i ajuntaments locals.

Sector
Verd

Realitzem instal·lacions per a plantes de reciclatge, de triatge o depuradores.