Política de privacitat

La present Política de Privacitat constitueix el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.etvila.com. La present Política de Privacitat en concret regula l’ús i tractament que ET Vilà dóna a les vostres dades de caràcter personal com a usuari del Lloc web, ja que en accedir a la pàgina web www.etvila.com passeu a tenir la condició d’usuari d’aquest web (en endavant, l’“Usuari”).

El present lloc web és titularitat de ET Vilà SL, amb domicili social a Carrer Balmes, 9A del Poligon Ind. Can balmes, 08460 Santa Maria de Palautordera i C.I.F.: B-61743779.

Al Lloc Web trobareu a la vostra disposició la present Política de Privacitat en català perquè la pugueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis al Lloc Web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin criteris nous de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o la nova normativa europea ens obligui a fer futures modificacions. Per això, ET Vilà es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i recomana llegir detingudament la Política de Privacitat sempre que s’accedeixi al Lloc Web.

Confidencialitat

ET Vilà es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Seguretat de les dades

ET Vilà garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de la Protecció de Dades – UE 2016/679, del 27 d’abril), que ha ampliat l’abast de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en el reglament vigent, i es recolliran en fitxer, el responsable del qual és ET Vilà SL, i la finalitat del qual és la gestió dels usuaris i subscriptors.

La base legal per al tractament de dades és el consentiment del subscriptor. Tractem les dades personals amb la finalitat exclusiva d’enviar-los la nostra informati.  Tractem les dades personals dels usuaris amb l’única finalitat de gestionar la seva vinculació amb ET Vilà, l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

Les dades personals no se cediran a tercers (a excepció d’obligació legal) i es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

L’usuari pot accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@etvila.com o adreçant-se per correu ordinari al responsable del fitxer, en tots dos casos amb la referència: “Protecció de Dades”, a través d’un escrit signat a l’efecte i adjuntant còpia del seu DNI.