Creació i programació
d’autòmats i sistemes SCADA

Creem sistemes d’adquisició de dades i control de supervisió SCADA d’última generació. Sistemes que proporcionen comunicació amb els dispositius de camp, controlant-ne l’accés des de la pantalla. Gràcies a aquests podem controlar des de l’ordinador els nivells de producció, l’estat de la maquinària i les alarmes o generar històrics de senyal de planta, entre d’altres.

Disseny i fabricació d’armaris de potència i control

Com un dels components més destacats d’una instal·lació elèctrica, els armaris de potència i control són el punt de partida des d’on es configuren i es protegeixen els circuits que formen part de la instal·lació. Des d’Electricitat Tècnica Vilà duem a terme el disseny, la fabricació i el muntatge. 

 

Cablejats de potència i control

Dissenyem els esquemes de cablejat elèctric segons el tipus d’instal·lació i posteriorment ens encarreguem de dur a terme el muntatge i de posar en marxa la part de maniobra i de control d’aquests (emissors i receptors). 

 

Estudi lumínic i instal·lació

Realitzem estudis lumínics en què, partint de les necessitats específiques de cada cas, procurem un consum mínim, vetllant per l’estalvi energètic. Assessorem sobre quins són els productes que s’haurien d’instal·lar, la distribució i els nivells d’il·luminació, tenint en compte l’ús o l’activitat a les quals estan adreçats. Els nostres tècnics s’encarreguen del muntatge i la instal·lació. 

Instal·lacions elèctriques
integrals

Ens encarreguem de traslladar al pla real tot allò que requereix una instal·lació elèctrica. Des dels armaris de proteccions, el disseny i la instal·lació d’il·luminació fins a la instal·lació d’escomeses, passant per la maquinària i el sistema pneumàtic (instal·lacions d’aire comprimit).

 

Disseny i execució de projecte elèctric per maquinària

Els estudis d’enginyeria, a l’hora de dissenyar maquinària, sempre requereixen a part l’execució del projecte elèctric. Des d’Electricitat Tècnica Vilà ens encarreguem del disseny i de la creació de la part elèctrica, adaptant-nos a la demanda concreta de cada professional industrial.

Manteniment industrial

Un cop les instal·lacions ja estan en marxa és clau que per al seu correcte funcionament, s’estableixi un seguiment tècnic i un control d’aquestes. El nostre equip s’encarrega del seguiment tècnic i el control de les instal·lacions i de les inspeccions, tenint sempre el compte el reglament de baixa tensió.